Address:
Vara Siddhi Vinayaka Temple,
Ganj Karimnagar.