Sri Purna Praghna Rao – Chennai – 385th Bhadrachala Ramadasu Jayanthi Uthsavam – 2018