Contestent Name Kum.M.P.Sruthi Ravali
Participation Uthsavam, Gosti Ganam
Accompanying Smt.Manda Sudharani garu, Smt S V Subbalakshmi, Smt R.Kusuma Kumari, Smt T. Devi Sujatha, Smt P. Jyothi, Smt Ch. Lakshmi Rajyam, Smt G. Manjusha, Sri H. Ram Charan – Vizag
Years of Participation 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Participation Links:2018 , 2017, 2016