12.01.2017 భద్రాచల శ్రీ సీతరామచంద్రస్వామి వారి సన్నిదిలో

భద్రాచలరామదాసు108(“అష్టోత్తరశతభద్రాచలశ్రీరామదాసు కీర్తనలు”) గానం చేయుచున్న కళాకారిణి శ్రీమతి || లలితవిజయకుమార్ 

 

భద్రాచలశ్రీరామదాసు కీర్తనావళి

శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి వారి దేవస్థానం , భద్రాచలం

అలివేలుమంగ సర్వయ్య చారిటబుల్ ట్రస్ట్ , హైదరాబాద్ 

*******

‘పాడండి’

“అష్టోత్తర శత భద్రాచల

శ్రీరామదాసు కీర్తనలు”

‘పొందండి’

శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి వారి దివ్యాశ్శీసులు

మరియు

మా ట్రస్ట్ నుండి తగు పారితోషకము

మరిన్నివివరములుకు సంప్రదించండి::

email: bhadrachalaramadasu@gmail.com