ది.31-07-19 బుధవారం గుడివాడలోని ఉపద్రష్ట వారి సత్రంలో 
రామపునర్వసు రాగనీరాజనం    అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరిగింది.
రామదాసు రచించిన నవరత్న కీర్తనలలో కొన్నింటిని మరియు ఇతర వాగ్గేయకారులు రచించిన  కీర్తనలను గానం చేశాము.
రాముని కృపతో చాలా తృప్తి గా జరిగింది. 
  వచ్చినవారందరకు తీర్ధ ప్రసాదాలు  (బూరెలు) ఇవ్వటం 
జరిగింది.
ఈ ధార్మిక కార్యక్రమానికి ప్రతినెల సహకరిస్తున్న మీకు ప్రత్యెక ధన్యవాదములు.